História

 Prvá písomná zmienka o Kováčovciach pochádza z roku 1295. Vtedy sa obec objavila pod menom Koachy, roku 1327 ako Kwachy a roku 1435 ako Kovachy. Miestny názov podľa etymologického slovníka je odvodený z maďarského názvu kovács (kováč – zamestnanie). Je zaznačená ako osada kráľovských železiarov. Rozlíšiteľný Szécsény (Szécsénykovácsi – názov obce) súvisí s patričnosťou k szécsényiovskému panstvu.
Toto územie však bolo obývané už dávnejšie predtým, ako Poiplie vôbec.

V roku 1965 na okolí Kováčoviec archeológovia objavili mamutie kly a stopy po pravekom osídlení. Našli aj sekery z doby bronzovej, hatvanskú keramiku i rímske mince. Začiatkom 13. storočia Kováčovce boli pravdepodobne jedným z hradov patriacich rodu Kacsics. Pamiatku môže uchovávať aj kopec nad obcou zvaný Hradište. Tunajšie majetky Miklósa Cserépa roku 1327 kráľ Karol I. daroval vajdovi Tamásovi Szécsényimu. Na konci 16. storočia obec vlastnil aj Tamás Ebeszky. V časoch tureckej okupácie si Kováčovce veľa vytrpeli. Podľa súpisu daní z roku 1559 tu bolo 10 rodín, dane platiacich bolo 22. Roku 1562 ich počet klesol o 27%. V tých časoch bola životná úroveň slabo stredná.

Na začiatku 18. storočia v Kováčovciach boli spísané 4 maďarské a jedna slovenská domácnosť. V polovici storočia bol majiteľom obce László Nagy a roku 1770 pri urbariálnom usporiadaní sa objavili ďalší majitelia a v roku 1826 pribudli noví.  Podľa monografie župy v Kováčovciach dali postaviť kúrie Elek Prónay, Ferenc Szent – Iványi a Gábor Szerény. Vtedy k obci pričlenili pusty Cseres a Peťov ako aj samoty Benevölgy, Gellén, Hársas a Porpás.  V miestnom súpise zemepisných názvov Eleka Fényesa sú Kováčovce zapísané ako maďarská dedina s 258 Katolíkmi, 48 Evanjelikmi, 4  Kalvínmi a 5 Židmi.

Do roku 1850 patrili Kováčovce do Szécsényiovského a potom do Balassagyarmatského okresu. V rokoch 1919 – 1938 sa okresným sídlom stal Modrý Kameň. V rokoch 1938 – 1945 patrili k Maďarsku, po 1945 roku k Československu do okresu Modrý Kameň. Stáli tu aj žandárske kasárne. Do peťovského panstva prichádzali evanjelickí Slováci, bola tu postavená aj „jubilejná škola“, vyučovalo sa po slovensky.  Keď sa chudoba vystupňovala, mnohí odišli za prácou do Ameriky.  Stará dedina ležala pri zvonici blízko Ipľa. Na mieste dnešnej Novej ulice mali pôdy a záhrady aj tí bohatší. Na širokom okolí bol známy Drexlerov mlyn, ktorý sprvu fungoval na vodný pohon, neskôr na plyn. Sakrálna pamiatka v dedine nebola, vo väčšej úcte držali kríž Futo v chotári, ktorí dal postaviť János Oravecz pri svojom pozemku. Spoločnosť Ruženca tu je i dnes.

 Veľký pôst tu vždy brali vážne, nekonzumovali mäso, varili iba s maslom a do kostola chodili v čiernom. Na Kvetnú nedeľu sa Kyseľ nevyháňala iba na druhom brehu Ipľa. Baburiatka nosili posvätiť. Veľkonočné vajcia farbili vývarom z cibule alebo červeným krepovým papierom. Máj stavali len tomu, kto už mal dvorníka. Na Deň Boží sa zúčastnili procesie vo Vrbovke. Základný kameň kostola v obci položili roku 1995. Stavbu začali roku 1998. Kostolík posvätil trnavský biskup Ján Orosch na počesť Blahoslavenej Matky. Obraz na hlavnom oltári, namaľovaný v roku 1954 Štefanom Hámorom, bol prenesený zo starej modlitebne. Zobrazuje narodenie Panny Márie, nemluvňa obklopuje sv. Anna a Joachim, vítajú ho aj anjeli.
Dávno na okraji obce bývali cigáni, vyhrávali na zábavách a svadbách.  Domy v dedine boli vo väčšine postavené z nepálených tehál.  Ľudový kroj Kováčoviec sa zaraďuje do najvýchodnejšej podskupiny poloveckého kroja popri Ipli, ktorý sa na začiatku 20. storočia silne civilizoval. Najdlhšie sa zachoval plátený spodný odev. Deti do 7 – 8 rokov obliekali do kazajky. Muži nosili popri klobúku hnidák. Košeľu zdobili bielou výšivkou. Dievčatá zapletali vlasy do dvoch vrkočov. V lete nosili voľný odev zvaný „szabadka“. Obľúbenou časťou odevu bol čipkovaný čepiec.  V obci pôsobil aj známy ženský spevokol.

V roku 1980 obec obývalo ešte 445 osôb. Pri poslednom ľudovom sčítaní bolo vykázaných 380 obyvateľov, 252 rímskokatolíkov, 96 evanjelikov a 1 kalvín. Úradne je 66,1 % obyvateľov maďarskej národnosti. Pokles počtu maďarských detí pociťuje aj obecná škola vo Vrbovke. Mnoho maďarských detí totiž navštevuje slovenské školy v Bušinciach a Želovciach. Je tu takmer 50% nezamestnanosť. Mnohí pracujú v Rakúsku a Maďarsku, iní vo Veľkom Krtíši.

Známe osobnosti, významní ľudia v Kováčovciach:
Béla Hrubik – (1964), narodil sa a žil v Kováčovciach. Politik, spisovateľ.
Hajnalka Árvai- Oravecz – (1969) pochádza z Kováčoviec. Napísala viac diel v rôznych časopisoch.
János Krúdy – (? – 1855), prastarý otec spisovateľa, kastelán Novohradskej župy. Zomrel vo veku 61 rokov, pochovaný je na obecnom cintoríne.
Gyul Krúdy – (1823 - ?), starý otec spisovateľa. Narodený v Kováčovciach, v roku 1846 zvolený za čestného podnotára. Neskôr sa usadil v Szabolcsi.
Kálmán Krúdy – brat starého otca spomínaný ako historický hrdina novohradských beťárov. Desať rokov sa staval proti tým, ktorí ho prenasledovali.
Fraňo Kráľ – vďaka nemu sa Peťov dostal do slovenskej literatúry. Bol učiteľom tunajšej školy. Triednu knihu, ktorú spisovateľ viedol, zachovali až do reorganizácie školy.
Zo známej rodiny Fáyovcov Daniel Fáy ešte v roku 1821 býval v Kováčovciach. V roku 1856 tu zomrel Károly Fáy.
Antal Prónay – syn v celej krajine známeho vinára a spisovateľa odbornej literatúry Antala Prónayho.
Elek Prónay – tu žil spolu s manželkou Máriou Zerdahelyi. Spomína sa ako jeden zo staviteľov tunajších kúrií.
Ferenc Szentiványi – vynikajúci krajinský sudca a hospodár.

SYMBOLY OBCE

 Erb obce Kováčovce
V zelenom štíte strieborný lemeš, sprevádzaný dvomi zlatými klasmi, vyrastajúcimi z dolného okraja štítu.


 Vlajka obce Kováčovce
Pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách zelenej (2/8), žltej (1/8) bielej (2/8), žltej (1/8) a zelenej (2/8). Pomer strán má 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi siahajúcimi do tretiny listu vlajky.


Pečať obce Kováčovce
Pečať obce je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC KOVÁČOVCE.

KALENDÁR

September 2021
Po Ut St Št Pi So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
meniny má: Michal, Michaela

VYHĽADÁVANIE

Počasie na Slovensku: